ГлавнаяНовостиЭкономика
Орда поможет! В Казахстане появилась новая ипотечная программа
Экономика
17.10.2018
1211
0.0

Қазақстандағы ең ірі банктік емес қаржы институттарының бірі «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингінің» АҚ еншілес ұйымы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ (бұдан әрі - Компания) ипотекалық несиелендірудің жаңа бағдарламасын іске қосу туралы жариялады. Ағымдағы айдың соңына қарай «Орда» ипотекасы қазақстандықтарға қол жетімді болады

Один из крупнейших небанковских финансовых институтов в Казахстане АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», дочерняя структура АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», заявило о запуске новой программы ипотечного кредитования. Ипотека «Орда» станет доступна казахстанцам уже к концу текущего месяца.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның жаңа ипотекасы Қазақстанның барлық тұрғындарына бастапқы және қайталама тұрғын үй нарығынан, олардың жеке меншігінде басқа тұрғын үйдің бар-жоғына қарамастан, жылжымайтын мүлік сатып алуға мүмкіндік береді. Несиелендіру екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылатын болады, олар «ҚИК» ИҰ» АҚ-ның тұтынушыларды тарту мен қарыз беру бойынша серіктестері ретінде әрекет етеді.

Новая ипотека от АО «ИО «КИК» даст возможность приобрести недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья для всех граждан Казахстана, вне зависимости от того, имеется ли у них в собственности иное жилье. Кредитование будет осуществляться через банки второго уровня, которые выступят в качестве партнеров АО «ИО «КИК» по привлечению и выдаче займов потребителям.

Төлем қабілеттілігін толық растаған кезде, қарыз алушылар үшін ипотекалық қарыз мөлшерлемесі жылдық 12%-ті, кірісті ішінара растаған кезде - жылдық 14%-ті құрайды. Қарыздың ең көп сомасы - 40 млн. теңгені, ең азы - 1 млн. теңгені құрайды. Қарыз мерзімі - 20 жылға дейін. Қазақстанның 16 қаласында ипотека қолжетімді болады. Жасы 21-ден жоғары Қазақстанның кез келген азаматы қарыз алушы бола алады. Несиені өтеу сәтінде Қарыз алушының немесе Қосалқы қарыз алушының жасы зейнеткерлікке шығатын жастан аспауы тиіс.

При полном подтверждении платежеспособности ставка по ипотечному займу для заемщиков составит 12% годовых, при частичном подтверждении дохода – 14% годовых. Максимальная сумма займа составляет 40 млн тенге, минимальная – 1 млн тенге. Срок займа – до 20 лет. Ипотека будет доступна в 16 городах Казахстана. Заемщиком может стать любой гражданин Казахстана в возрасте от 21 года. На момент погашения кредита возраст Заемщика или Созаемщика не должен превышать возраста выхода на пенсию.

«Орда» ипотекасы кіріс толық расталған кезде тұрғын үй құнының 30%-нен бастап және ішінара расталған кезде 50%-нен бастап бастапқы жарна төлеуді көздейді. Бұл ретте бастапқы жарна қарыз алушыға немесе үшінші тұлғаларға тиесілі жылжымайтын мүлік түрінде қосымша кепілмен ауыстырылуы мүмкін.

Ипотека «Орда» предполагает внесение первоначального взноса от 30% от стоимости жилья при полном подтверждении дохода и от 50% при частичном подтверждении. При этом первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқармасының Төрағасы Әділ Мұхамеджанов: «Өз миссиямызды орындай отырып - әртүрлі ипотекалық бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы тұрғын үйге қолжетімділікті арттыруда - біз көптеген қазақстандықтардың өз тұрғын үй жағдайларын жақсартуына мүмкіндік беретін ипотеканы әзірледік. Оңтайлы сыйақы мөлшерлемесі, реттелетін қарыз мерзімі мен бастапқы жарна мөлшері, кірісті ішінара растау мүмкіндігі, сондай-ақ қарыздың ең көп қомақты сомасы – бұл бүгінгі күні нарықтағы қажет болатын икемді талаптар. Қарыз алушылар өздері үшін ыңғайлы бастапқы параметрлерді таңдап, ай сайынғы қолайлы төлемді анықтайды және өздеріне ұнаған кез келген тұрғын үйді сатып ала алады».

Адиль Мухамеджанов, Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: «Следуя своей миссии – повышению доступности жилья посредством реализации различных ипотечных программ – мы разработали ипотеку, которая позволит улучшить свои жилищные условия многим казахстанцам. Оптимальная ставка вознаграждения, регулируемый срок займа и размер первоначального взноса, возможность частичного подтверждения дохода, а также внушительная максимальная сумма займа – это гибкие условия, которые нужны сегодня на рынке. Заемщики, выбрав удобные для себя первичные параметры, смогут определить приемлемый ежемесячный платеж и купить практически любое понравившееся жилье».

«Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасының «Ипотекалық қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау» бағытын жүзеге асыру аясында серіктес банктер арқылы ипотекалық өнімдерді насихаттау тәжірибесі бар Компания екінші деңгейдегі банктермен жұмыс істеудің ұқсас схемасын қолдануға ниетті: клиент пәтерді өз бетінше таңдайды және серіктес банкпен байланысады, серіктес банк қажетті құжаттарды қабылдайды және Компанияға өтiнiш жiбередi, Компания өз кезегiнде қарыз алушының төлем қабiлеттiлiгiн тексередi және Банкке өз шешiмiн ұсынады. Өтінімді қарау мерзімі бағдарламада келісілген жағдайларды қоспағанда, үш жұмыс күнінен аспайды. Қарыз мақұлданған кезде кепіл ұстаушы және кепіл беруші ретінде Қазақстан Ипотекалық Компаниясы әрекет етеді.

Имея опыт в продвижении ипотечных продуктов через банки-партнеры в рамках реализации направления «Субсидирование ставки вознаграждения по ипотечным займам» жилищной программы «Нұрлы жер», Компания намерена использовать ту же схему работы с банками второго уровня: клиент самостоятельно выбирает квартиру и обращается в банк-партнер, банк-партнер принимает необходимые документы и направляет ходатайство в Компанию, Компания, в свою очередь, проверяет платежеспособность заемщика и дает свое решение Банку. Срок рассмотрения заявки составит не более трех рабочих дней, за исключением случаев, оговоренных программой. При одобрении займа залогодержателем и кредитором будет выступать Казахстанская Ипотечная Компания.


Теги:Ипотека, Казахстан, Орда, кик, Новости


Читайте также

Комментарии (0)

avatar